Tp.HCM sắp đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm, mức khởi điểm 5.300 tỉ đồng

Nội dung này được nêu trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm do Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM Nguyễn Toàn Thắng ký ngày 11/11.

Theo Sở TN&MT Tp.HCM, thời gian qua đơn vị này đã tổ chức rà soái các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý để tổ chức đấu giá công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và đúng quy định pháp Luật. Đồng thời, Sở cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất TP thẩm định đối với các hồ sơ đủ điều kiện nhằm tăng nguồn thu cho TP. Hiện có 11 dự án đã xác định được giá đất cụ thể với tổng số tiền 33.630 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 với giá khởi điểm 5.300 tỷ đồng và đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại 5 lô đất có ký hiệu RI , R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4ha (P. An Khánh, TP. Thủ Đức) với giá khởi điểm 14.700 tỷ đồng.

Sở này cho biết hiện thủ tục đấu giá đối với 4 lô đất trong Khu Đô thị Thủ Thiêm đã hoàn tất và dự kiến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM sẽ tổ chức đấu giá ngày 3/12/2021. Riêng với 3.790 căn hộ, hiện đơn vị này đang hoàn tất thủ tục lập phương án giá để được Hội đồng thẩm định giá TP thông qua.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đang hoàn thiện các phương án giá đất đề trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP thẩm định từ nay đến cuối năm 2021 khoảng 20 hồ sơ.

Tin tức gần nhất