Thừa Thiên Huế lập 3 khu công nghiệp hơn 580ha

Tại Quyết định số 2883/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định thành lập Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế có quy mô diện tích khoảng 85,87 ha

Địa điểm thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc giáp đường tránh phía Tây thành phố Huế; Phía Nam giáp KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 2; Phía Tây giáp sông Phú Bài và đường dân sinh nối ra tỉnh lộ 15; Phía Đông giáp khu dân cư xã Thuỷ Phù.

Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư khoảng 127,494 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

 Tổ chức và hoạt động của khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định thành lập Khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế có địa điểm thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phạm vi ranh giới như sau:

KCN Phú Bài giai đoạn III: Phía Đông Bắc giáp đường sắt Bắc - Nam; Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 32m; Phía Đông Nam giáp KCN Phú Bài giai đoạn II; Phía Tây Bắc giáp đường Nam Cao và các hộ dân.

KCN Phú Bài giai đoạn IV đợt 2: Phía Bắc giáp Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 1; Phía Nam giáp đồi núi, hồ Khe Lời, đường dân sinh và sông Ông Giá; Phía Ðông giáp khu dân cư xã Thuỷ Phù; Phía Tây giáp đồi núi và Tỉnh lộ 15.

Quy mô diện tích khoảng 460,85 ha. Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 2.614 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức và hoạt động của khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Tại Quyết định số 2863/QĐ-UBND, UBND tỉnh quyết định thành lập Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm thuộc Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc giáp lô A-01, A-02, A-11, A-12 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ; Phía Nam giáp trục đường đi xã Hương Văn, thị xã Hương Trà; Phía Đông giáp đường phía Tây thành phố Huế; Phía Tây giáp lô B-01, B-03, CX-02 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ.

Quy mô diện tích: Khoảng 37,6 ha. Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam. Tổng vốn đầu tư khoảng 210 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm, kể từ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ngày 09/01/2014).

Tổ chức và hoạt động của khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Tin tức gần nhất