Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố

- Ngày 31/10 tới, Hội nghị “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố” tại Khách sạn Grand, số 08 Đồng Khởi, Quận 1.

Hội nghị do Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức với chuyên đề về xây dựng, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn TP.HCM năm 2019.

Đây là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với Sở Xây dựng, giải đáp các vướng mắc và tiếp thu các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Tin tức gần nhất