Bình Định phê duyệt quy hoạch Khu vực phía Đông đầm Thị Nại với quy mô gần 400ha

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông đầm Thị Nại; quy hoạch khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái kết hợp công viên rừng ngập mặn trên cơ sở khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 399,3 ha, được chia làm 3 khu vực chính gồm: Khu dịch vụ du lịch sinh thái đầm Thị Nại thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước có quy mô hơn 122 ha, chia thành hai khu du lịch; Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại thuộc xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước có diện tích hơn 135 ha, chia thành 5 khu đô thị và một khu dịch vụ, bến tàu du lịch; Khu dịch vụ du lịch, công viên sinh thái ngập mặn phía Nam Cồn Chim thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước rộng khoảng 100 ha, chia thành hai khu du lịch, công viên sinh thái.

Về quy hoạch kiến trúc, đất công trình công cộng, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; đất ở liên kế tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; đất ở (xây dựng công trình mục đích sử dụng hỗn hợp) tầng cao tối đa 33 tầng.

Đất nhà ở tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; đất nhà ở xã hội xây dựng mô hình nhà ở thấp tầng; đất thương mại, dịch vụ tầng cao tối đa hai tầng.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, tỉnh Bình Định cũng đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phía Đông đầm Thị Nại. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc các huyện Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 495 ha và chia làm 7 tiểu khu, gồm công viên sinh thái ngập mặn với diện tích khoảng 103 ha; công viên sinh thái cồn cát có diện tích khoảng 34 ha.

Khu đô thị du lịch đa chức năng nằm phía tây khu tái định cư Nhơn Phước rộng khoảng 43 ha. Khu đô thị du lịch đa chức năng nằm phía nam khu tái định cư Nhơn Phước với diện tích khoảng 88 ha.

Khu dịch vụ cho khu neo đậu tàu thuyền với diện tích khoảng 8 ha. Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ du lịch cộng đồng khoảng 48 ha.

Khu dân cư hiện trạng chỉnh trang, bổ sung các chức năng đô thị mới - phía bắc khu tái định cư Nhơn Phước với diện tích khoảng 50 ha.

Mục tiêu quy hoạch Khu vực phía Đông đầm Thị Nại nhằm xây dựng các khu đô thị du lịch, dịch vụ, góp phần xây dựng thương hiệu "Du lịch Quy Nhơn - Bình Định". Quy mô dân số đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 15.000 người.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: Điều chỉnh tăng diện tích đất nuôi trồng thủy sản kết hợp với dịch vụ du lịch cộng đồng (diện tích 33,1 ha) thành Khu dịch vụ du lịch sinh thái đầm Thị Nại (diện tích 122 ha); điều chỉnh giảm 88,9 ha đất mặt nước ra khỏi ranh giới quy hoạch.

Đồng thời bổ sung cụm công trình điểm nhấn tại Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại với tầng cao tối đa là 33 tầng.

Tin tức gần nhất