3 sở của Hà Nội vào cuộc xử lý các dự án bỏ hoang “đất vàng”

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-SXD về tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023.

Theo kế hoạch, trong thời gian trên, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất xử lý với các dự án có vi phạm, chưa khắc phục dứt điểm theo kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, xác định các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch, các dự án chậm triển khai không do nguyên nhân trên để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư; đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án hoặc thực hiện dự án không đúng quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến việc này, trước đó, cuối tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký Kế hoạch Tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản trên, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư; nâng cao quản lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; đảm bảo việc thực hiện dự án đầu tư đúng quy định của pháp luật, đúng dự án, quy hoạch được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích.

Lãnh đạo Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 37/215 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai nhưng chưa khắc phục dứt điểm các vi phạm để kết luận, làm rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết triệt để các vi phạm.

Trường hợp chủ đầu tư cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm thì thành phố kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và đề xuất xử lý nghiêm các dự án chưa khắc phục vi phạm hoặc vẫn tiếp tục vi phạm đối với 21 dự án mà đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát trực tiếp; 246/379 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, 25 dự án chậm triển khai khác phát sinh.

Sở cũng được giao tiến hành kiểm tra đối với 4 dự án theo kiến nghị của Đoàn tái giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố để chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết, xử lý theo quy định….

Tin tức gần nhất