Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Thị xã Thuận An, Bình Dương

Giá trung bình/m2 trong 3 tháng qua
Giá nhà mặt tiền
24.3 Tr./m2
Giá nhà hẻm
18.2 Tr./m2
Giá căn hộ
17.8 Tr./m2
Giá đất
16.3 Tr./m2
Đường Giá thấp nhất - giá cao nhất Giá trung bình /m2
An Phú - Thái Hòa  -  -
BH - 20 12.1 Tr./m2  -  17.2 Tr./m2 16.4 Tr./m2
BH - 21  -  -
BH - 22  -  -
Bình Chuẩn 4.9 Tr./m2  -  31.6 Tr./m2 11.4 Tr./m2
Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh  -  -
Bình Chuẩn - Thái Hòa  -  -
Bình Đáng  -  -
Bình Hòa 18.7 Tr./m2  -  32 Tr./m2 25.8 Tr./m2
Bình Hòa - An Phú 26 Tr./m2  -  42.1 Tr./m2 31.6 Tr./m2
Bình Hưng  -  -
Bình Phước A  -  -
Cách Mạng Tháng 8 25.3 Tr./m2  -  40.7 Tr./m2 37.3 Tr./m2
Cầu Tàu  -  -
Chòm Sao  -  -
Đại Lộ Bình Dương 3.2 Tr./m2  -  41.6 Tr./m2 16.5 Tr./m2
ĐT 745  -  -
ĐT-746  -  -
ĐT-747B  -  -
Đường BC - 03  -  -
Đường BC - 07  -  -
Đường BC - 11  -  -
Đường BC - 19  -  -
Đường BC - 21  -  -
Đường BC - 22  -  -
Đường BC - 25  -  -
Đường BC - 28  -  -
Đường BC - 31 6.9 Tr./m2  -  23.4 Tr./m2 10.3 Tr./m2
Đường BC - 32  -  -
Đường BC - 33  -  -
Đường BC - 35  -  -
Đường BC - 36  -  -
Đường BC - 38  -  -
Đường BC - 39  -  -
Đường BC - 40  -  -
Đường BC - 41  -  -
Đường BC - 42  -  -
Đường BC - 44  -  -
Đường BC - 45  -  -
Đường BC - 61  -  -
Đường BC - 62  -  -
Đường BC - 63  -  -
Đường BC - 64  -  -
Đường BC - 66  -  -
Đường BC - 67  -  -
Đường BC - 68  -  -
Đường D11 26 Tr./m2  -  32 Tr./m2 28.8 Tr./m2
Đường D6  -  -
Đường ĐT 743 4.1 Tr./m2  -  36.6 Tr./m2 16.6 Tr./m2
Đường ĐT 743C  -  -
Gò Dưa - Tam Bình  -  -
Hoa Sen  -  -
Hưng Lộc  -  -
Hương Lộ 9  -  -
Lái Thiêu  -  -
Làng Chuyên Gia Oasis 2  -  -
Lê Thị Trung 27.4 Tr./m2  -  80 Tr./m2 40.3 Tr./m2
Lê Thiện Trung  -  -
Liên Xã  -  -
Lô 11  -  -
Lô 12  -  -
Lô 13  -  -
Lô 15  -  -
Lô 16  -  -
Nguyễn Du 17.3 Tr./m2  -  53.1 Tr./m2 33.8 Tr./m2
Nguyễn Thị Minh Khai  -  -
Nguyễn Văn Tiết  -  -
Phan Chu Trinh  -  -
Phan Thanh Giản  -  -
Quốc Lộ 13 6.3 Tr./m2  -  50.5 Tr./m2 27.7 Tr./m2
The Oasis 20.1 Tr./m2  -  54 Tr./m2 31.4 Tr./m2
Thủ Khoa Huân 12.4 Tr./m2  -  46 Tr./m2 24.3 Tr./m2
Thuận Giao 6.6 Tr./m2  -  44.6 Tr./m2 20 Tr./m2
Tỉnh lộ 43  -  -
Tỉnh Lộ 743 8.5 Tr./m2  -  26.8 Tr./m2 16 Tr./m2
An Phú - Thái Hòa  -  -
BH - 20 12.1 Tr./m2  -  17.2 Tr./m2 16.4 Tr./m2
BH - 21  -  -
BH - 22  -  -
Bình Chuẩn 4.9 Tr./m2  -  31.6 Tr./m2 11.4 Tr./m2
Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh  -  -
Bình Chuẩn - Thái Hòa  -  -
Bình Đáng  -  -
Bình Hòa 18.7 Tr./m2  -  32 Tr./m2 25.8 Tr./m2
Bình Hòa - An Phú 26 Tr./m2  -  42.1 Tr./m2 31.6 Tr./m2
Bình Hưng  -  -
Bình Phước A  -  -
Cách Mạng Tháng 8 25.3 Tr./m2  -  40.7 Tr./m2 37.3 Tr./m2
Cầu Tàu  -  -
Chòm Sao  -  -
Đại Lộ Bình Dương 3.2 Tr./m2  -  41.6 Tr./m2 16.5 Tr./m2
ĐT 745  -  -
ĐT-746  -  -
ĐT-747B  -  -
Đường BC - 03  -  -
Đường BC - 07  -  -
Đường BC - 11  -  -
Đường BC - 19  -  -
Đường BC - 21  -  -
Đường BC - 22  -  -
Đường BC - 25  -  -
Đường BC - 28  -  -
Đường BC - 31 6.9 Tr./m2  -  23.4 Tr./m2 10.3 Tr./m2
Đường BC - 32  -  -
Đường BC - 33  -  -
Đường BC - 35  -  -
Đường BC - 36  -  -
Đường BC - 38  -  -
Đường BC - 39  -  -
Đường BC - 40  -  -
Đường BC - 41  -  -
Đường BC - 42  -  -
Đường BC - 44  -  -
Đường BC - 45  -  -
Đường BC - 61  -  -
Đường BC - 62  -  -
Đường BC - 63  -  -
Đường BC - 64  -  -
Đường BC - 66  -  -
Đường BC - 67  -  -
Đường BC - 68  -  -
Đường D11 26 Tr./m2  -  32 Tr./m2 28.8 Tr./m2
Đường D6  -  -
Đường ĐT 743 4.1 Tr./m2  -  36.6 Tr./m2 16.6 Tr./m2
Đường ĐT 743C  -  -
Gò Dưa - Tam Bình  -  -
Hoa Sen  -  -
Hưng Lộc  -  -
Hương Lộ 9  -  -
Lái Thiêu  -  -
Làng Chuyên Gia Oasis 2  -  -
Lê Thị Trung 27.4 Tr./m2  -  80 Tr./m2 40.3 Tr./m2
Lê Thiện Trung  -  -
Liên Xã  -  -
Lô 11  -  -
Lô 12  -  -
Lô 13  -  -
Lô 15  -  -
Lô 16  -  -
Nguyễn Du 17.3 Tr./m2  -  53.1 Tr./m2 33.8 Tr./m2
Nguyễn Thị Minh Khai  -  -
Nguyễn Văn Tiết  -  -
Phan Chu Trinh  -  -
Phan Thanh Giản  -  -
Quốc Lộ 13 6.3 Tr./m2  -  50.5 Tr./m2 27.7 Tr./m2
The Oasis 20.1 Tr./m2  -  54 Tr./m2 31.4 Tr./m2
Thủ Khoa Huân 12.4 Tr./m2  -  46 Tr./m2 24.3 Tr./m2
Thuận Giao 6.6 Tr./m2  -  44.6 Tr./m2 20 Tr./m2
Tỉnh lộ 43  -  -
Tỉnh Lộ 743 8.5 Tr./m2  -  26.8 Tr./m2 16 Tr./m2