8X Plus

Quận 12, Hồ Chí Minh

Bàn giao: 08-2018

Becamex Tower

, Bình Dương

Bàn giao: 09-2011